Kalendár akcií

11. 02. 2023
-
11. 02. 2023
SYSTEMICKÉ konštelácie (iSPAK)

Lektor: Helena Ballová, Nina Menkynová

Miesto: Otvorená Hra, Bratislava (Petržalka)

13. 02. 2023
-
10. 05. 2023
Systemika v živote

Lektor: Helena Ballova, Dalibor Bednařík

Miesto: Bratislava

30. 11. 2022
-
22. 06. 2023
Výcvik systemický koučing a systemické...

Lektor: Iveta Apine, Helena Ballová, Dalibor Bednařík

Miesto: Bratislava, online

21. 01. 2023
-
23. 10. 2023
Výcvik rodinných konštelácií

Lektor: Helena Ballova, Iveta Apine

Miesto: Bratislava

27. 01. 2023
-
19. 11. 2023
Výcvik organizačných konštelácií

Lektor: Helena Ballova, Iveta Apine, Marion Latour

Miesto: Bratislava