Life Integration Process

Proces Životnej Integrácie podľa Wilfrieda Nellesa

Kedy: 24. 08. 2018 - 26. 08. 2018
Kde: Lesná záhrada
Čas: piatok 17:00 - 20:00, sobota a nedeľa 10:00 - 18:30
Lektor: Nana Kruger


Životné zmeny môžu byť niekedy tak dramatické, že pod ich vplyvom strácame súvislosti – nechápeme, prečo sa veci dejú a ako na seba zdanlivo nesúrodé udalosti a situácie nadväzujú. Takáto strata kontroly je obvykle veľmi frustrujúca a môže prerásť až do hlbokých kríz, prejavujúcich sa v osobnom aj pracovnom živote.

Life-Integration-Process (LIP – proces životnej integrácie) je system vyvinutý Wilfriedom Nellsom. Nadväzuje na rodinné konštelácie a ponúka jedinečný pohľa dospelého človeka a jeho vzťah k sebe samému.

V rámci tohto ozdravujúceho procesu nazriete do skorších fáz svojho života sami na seba ako na nenarodené dieťa, dieťa, aj tínedžera. Ide o jedinečný a mimoriadne emotívny zážitok, prostredníctvom ktorého pochopíte, ako vás ktorá životná etapa formovala a prečo a ako ste sa stali tou osobou, ktorou ste dnes.

Prostredníctvom LIP odhalíte svoj potenciál, svoju životnú víziu.

„Práca s procesom životnej integrácie (LIP – Life Integration Process) ma presvedčila, že každý z nás je láskyplným vyjadrením života ako takého. Preto je pre mňa aplikácia tejto metódy ako vidieť poklady ukryté v našich tieňoch. Ako by som len túto prácu mohla nemilovať?! Hoc sa to na prvý pohľad nezdá, tak každý problém je nádherným životným darom – skúsenosťou, avšak často ukrytou v zdanlivo nepreniknuteľnom darčekovom balení.“     (Nana Kruger)              

Miesto: Lesná Záhrada (www.lesnazahrada.sk)

Cena workshopu do 30.mája 2018:    159€
Cena workshopu od 01.júna 2018:         179€
Cena workshopu pre dvojice:                   279€ (nie je podmienka pár)
Cena ubytovania s plnou penziou od piatku večera do nedele obeda sa pohybuje od 60€ – 85€ v závislosti od typu ubytovania (nie je súčasťou ceny workshopu).


Ak máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám