New Generation Manager

Systémová inteligencia – každodenný nástroj práce novodobého manažéra

Kedy: 29. 06. 2018
Kde: Shangrila, Bratislava
Čas: 13:00 - 16:30
Lektor: Helena Ballova


„Objavte krásy prejavovania systému v riešení svojich otázok.“

kluc.dierka

Nároky na dnešných manažérov sa diametrálne menia. Kedysi bola dôležitá inteligencia a analytické myslenie. Postupne sa pridávala emočná inteligencia a najnovšie trendy poukazujú na dôležitosť systémovej inteligencie. Všetci sme súčasťou rôznych systémov a preto systémovú inteligenciu máme prirodzene danú. Keď začneme systémovo myslieť, pochopíme mnohé väzby a súvislosti. Začneme vzťahy vnímať z inej úrovne a tak dokážeme do pracovného procesu zapojiť tzv. systémovú inteligenciu – každodenný nástroj práce novodobého manažéra.

Výhodami systémového myslenia je:

 • odhalenie skrytých spojení v systéme, ktoré bránia úplnému využitiu potenciálu systému (firme, organizácií, tíme, oddelení,…)
 • odhalenie potenciálu svojich produktov a služieb
 • odhalenie uceleného pohľadu na svoje vzťahy smerom ku klientom a novým trhom
 • získanie nástrojov na preskúmanie vlastnej stratégie
 • spoznanie kľúčových podmienok systému na výber vhodných zamestnancov a spolupracovníkov
 • získanie nástrojov na výber nových zamestnancov, aby sa perfektne hodili do Vašej organizácie/tímu

Naučiť sa používať systémové myslenie vyžaduje čas a podporu, preto sme celý program postavili ako 6 mesačný kurz, na ktorom budeme postupne prechádzať kľúčové témy a ich uplatnenie na konkrétnych prípadoch účastníkov.

Program 6-mesačného kurzu:

 1. Úvod – základné pravidlá systému
 2. Kto a čo patrí do systému?
 3. Začiatok – vývoj – koniec
 4. Tri úrovne vnímania: osoba, funkcia (organizácia), spoločnosť
 5. Typy informácií v systéme
 6. Zmena v systéme

Pre koho je kurz určený:

Zamestnanci, manažéri, majitelia firiem, konzultanti, obchodní partneri – všetci sú súčasťou organizácie, kde sa môžu stretávať s napätím, stresom alebo pocitom, že uviazli a nevedia sa pohnúť ďalej, alebo chcú kráčať s najnovšími trendmi riadenia.

Cieľ kurzu:

Vytvoriť priestor a poskytnúť podporu a informácie, ktoré povedú k zvýšeniu osobného a zároveň systémového vedomia. Transformácia nastáva v momente, keď sa osobná, firemná a systémová realita spoja, čo vedie k väčšej slobode a zodpovednosti v súlade s vlastnými cieľmi a hodnotami.

Cena za 6 mesačný kurz:      379€ (bez DPH)

V prípade, že Vás zaujíma iba konkrétna téma, je možné sa zúčastniť iba vybraných okruhov.

Cena za jeden termín:            69€ (bez DPH)

Termíny na rok 2017/2018: 17.01., 14.02., 05.03., 25.04, 23.05., 29.06.Ak máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám