New Generation Manager

Firemné konštelácie v praxi

Kedy: 11. 12. 2019 - 12. 02. 2020
Kde: Hagia Sofia, Bratislava
Čas: 13:30 - 17:00
Lektor: Helena Ballova


„Objavte krásy prejavovania systému v riešení svojich otázok.“

Nároky na manažérov sa vyvíjajú a menia s dobou. Kedysi bola kľúčová inteligencia a analytické myslenie. Postupne sa pridávala emočná inteligencia a trendom súčasnosti sa stáva systemická inteligencia. Máme ju prirodzene danú, pretože všetci sme súčasťou rôznych systémov. Keď začneme systemicky myslieť, pochopíme mnohé väzby a súvislosti. Začneme vnímať vzťahy z inej úrovne a objavíme krásy systémov pri riešení každodenných otázok.

Výhodami systémového myslenia je:

 • odhalenie skrytých spojení v systéme, ktoré bránia úplnému využitiu potenciálu systému (firme, organizácií, tíme, oddelení,…)
 • odhalenie potenciálu svojich produktov a služieb
 • odhalenie uceleného pohľadu na svoje vzťahy smerom ku klientom a novým trhom
 • získanie nástrojov na preskúmanie vlastnej stratégie
 • spoznanie kľúčových podmienok systému na výber vhodných zamestnancov a spolupracovníkov
 • získanie nástrojov na výber nových zamestnancov, aby sa perfektne hodili do Vašej organizácie/tímu

Naučiť sa používať systémové myslenie vyžaduje čas a podporu, preto sme celý program postavili ako 6 mesačný kurz, na ktorom budeme postupne prechádzať kľúčové témy a ich uplatnenie na konkrétnych prípadoch účastníkov.

Program 6-mesačného kurzu:

 1. Úvod – základné pravidlá systému (18.september 2019)
 2. Elementy – Kto a čo patrí do systému? (16.október 2019)
 3. Čas – začiatok – vývoj – koniec (13.november 2019)
 4. Úrovne – osoba, funkcia (organizácia), spoločnosť (12.december 2019)
 5. Informácie – druhy a typy informácií v systéme (15.január 2020)
 6. Transformácia – trvalá zmena v systéme (05.február 2020)

JE TO KURZ PRE VÁS?

Určite áno, ak ste zamestnanec, manažér, majiteľ firmy, konzultant alebo obchodný partner a je vašim cieľom kráčať s najnovšími trendami riadenia. Alebo sa stetávate s napätím, stresom,  pocitom, že ste uviazli a neviete sa pohnúť ďalej vo vašej organizácií.

AKÉ SÚ CIELE KURZU?

 • Vytvoriť priestor pre osobnostný rast, poskytnúť podporu pri riešení aktuálnych úloh a zároveň sa dopracovať k zvýšeniu osobného a systemického vedomia
 • Dospieť k transformácii po spojení osobnej, firemnej a systemickej reality
 • Získať väčšiu slobodu a zodpovednosť v súlade s vlastnými cieľmi a hodnotami

Termíny:

18.09.2019 … 13:30 – 17:00
16.10.2019 … 13:30 – 17:00
13.11.2019 … 13:30 – 17:00
11.12.2019 … 13:30 – 17:00
15.01.2020 … 13:30 – 17:00
05.02.2020 … 13:30 – 17:00

Cena za 6 mesačný kurz:      485€ (bez DPH)

V prípade, že Vás zaujíma iba konkrétna téma, je možné sa zúčastniť iba vybraných okruhov.

Cena za jeden termín:            89€ (bez DPH)

Miesto : Hagia Sofia-oáza pre telo i dušu, Klincova 20, BA- Ružinov (vchod zo dvora) Parkovanie voľné vo dvore. Vjazd/ Výjazd LEN (!) z ľavej strany budovy Klincová 22, pozdľž budovy do dvora. (Ďalšie parkovanie možnosti: https://mileticova.sk/ulica/parkovanie/) Sála: Slnečná (2.poschodie). Zvonček: Hagia SofiaAk máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám