New Generation Manager

6 mesačný program systemického prístupu

Kedy: 01. 03. 2022 - 20. 12. 2022
Kde:
Čas:
Lektor: Helena Ballova


„Objavte krásy prejavovania systému v riešení svojich otázok.“

Nároky na manažérov sa vyvíjajú a menia s dobou. Kedysi bola kľúčová inteligencia a analytické myslenie. Postupne sa pridávala emočná inteligencia a trendom súčasnosti sa stáva systemická inteligencia. Máme ju prirodzene danú, pretože všetci sme súčasťou rôznych systémov. Keď začneme systemicky myslieť, pochopíme mnohé väzby a súvislosti. Začneme vnímať vzťahy z inej úrovne a objavíme krásy systémov pri riešení každodenných otázok.

Výhodami systémového myslenia je:

 • odhalenie skrytých spojení v systéme, ktoré bránia úplnému využitiu potenciálu systému (firme, organizácií, tíme, oddelení,…)
 • odhalenie potenciálu svojich produktov a služieb
 • odhalenie uceleného pohľadu na svoje vzťahy smerom ku klientom a novým trhom
 • získanie nástrojov na preskúmanie vlastnej stratégie
 • spoznanie kľúčových podmienok systému na výber vhodných zamestnancov a spolupracovníkov
 • získanie nástrojov na výber nových zamestnancov, aby sa perfektne hodili do Vašej organizácie/tímu

Naučiť sa používať systémové myslenie vyžaduje čas a podporu, preto sme celý program postavili ako 6 mesačný kurz, na ktorom budeme postupne prechádzať kľúčové témy a ich uplatnenie na konkrétnych prípadoch účastníkov.

Program 6-mesačného kurzu:

 1. Úvod – základné pravidlá systému
 2. Elementy – Kto a čo patrí do systému?
 3. Čas – začiatok – vývoj – koniec
 4. Úrovne – osoba, funkcia (organizácia), spoločnosť
 5. Informácie – druhy a typy informácií v systéme
 6. Transformácia – trvalá zmena v systéme

JE TO KURZ PRE VÁS?

Určite áno, ak ste zamestnanec, manažér, majiteľ firmy, konzultant alebo obchodný partner a je vašim cieľom kráčať s najnovšími trendami riadenia. Alebo sa stetávate s napätím, stresom,  pocitom, že ste uviazli a neviete sa pohnúť ďalej vo vašej organizácií.

AKÉ SÚ CIELE KURZU?

 • Vytvoriť priestor pre osobnostný rast, poskytnúť podporu pri riešení aktuálnych úloh a zároveň sa dopracovať k zvýšeniu osobného a systemického vedomia
 • Dospieť k transformácii po spojení osobnej, firemnej a systemickej reality
 • Získať väčšiu slobodu a zodpovednosť v súlade s vlastnými cieľmi a hodnotami

Termíny:
1x do mesiaca cca 3 – 4 hodinyAk máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám