Rodičovstvo

Čo nás v škole neučili (ISPAK)

Kedy: 10. 03. 2021 - 12. 05. 2021
Kde: online (ZOOM)
Čas: 17:00 - 18:30
Lektor: Bibi Schreuder


Byť rodičom je jedna z najnáročnejších a zároveň aj najkrajších úloh v živote. V dnešnej dobe existuje mnoho rôznych prístupov k výchove detí a k rodičovstvu a my by sme Vám radi ponúkli pohľad na rodičovstvo zo systemickej perspektívy formou série webinárov s Bibi Schreuder.

„Základné životné princípy sú aj princípmi systemického prístupu.

Rodičia sú VEĽKÝ, deti MALÉ. Oni prišli PRVÍ, deti AŽ potom. Tieto základné paradigmy spúšťajú ďalšie postupnosti. Rodič vytvára priestor, bezpečie, pravidlá, teplo… Rodič túto energiu DÁVA, dieťa ju BERIE.

Avšak toto celé nevylučuje chyby rodiča, ani jeho neistotu, či strachy. Naopak, rodič môže byť dávajúci, aj keď práve sám nemá, či nevlastní čosi, čo by bolo v realite potrebné. Tieto princípy sú často oveľa viac ENERGETICKÝMI záležitosťami, než čímsi, čo sa premieta do hmoty.

Inými slovami. Rodič nemusí byť kýmsi, kto zabezpečuje bývanie dieťaťa v čase jeho dospelosti. Nemusí mu kupovať auto. Alebo financovať podnikateľský zámer svojho dieťaťa. Či automaticky robiť opatrovateľa svojim vnúčencom. Nemusí dokonca ani spravodlivo deliť svoj majetok ako dedičstvo pri príprave závetu pre svojich potomkov. Rodič nemusí vedieť viac ako dieťa a už vôbec nie zabezpečiť.

Táto energetická rola je o pomyselnej ruke položenej na ramene dieťaťa. Pevnej, láskavej ruke, ktorá dáva silu. Ruke, vďaka ktorej teplu a podpore sa potom ľahšie hľadá smer v živote. Ruka, ktorá umožňuje, aby rodičovská energia prúdila smerom k deťom bezpodmienečne.

Rodič svojou rukou dodáva DOVERU vo vlastné sily.

Je teda úplne v poriadku, ak prizná, že v danej situácii nevie, ako ďalej. Alebo prizná strach, úzkosť, či obavu. Čo by však nemal dovoliť, je to, aby dieťa automaticky prevzalo rolu záchranára. Rolu, ktorá mu nepatrí.

Rodič sa o seba postarať dokáže, je veľký. Dôveruje svojim schopnostiam a navyše plne dôveruje schopnostiam svojho dieťaťa. A práve táto DOVERA je tá kotva – a to aj v čase neistoty – vďaka ktorej prúdi zdravá, vyvážená energia medzi rodičom a dieťaťom. Kotva, ktorá pomáha uzemniť, prináša stabilitu, oporu a bezpečie.“ Nina Menkynová

Webinár bude mať 6 častí:

Webinár bude prebiehať v nasledujúcich termínoch a viesť ho bude Bibi Schreuder.

1)
Piatok 12.februar … 17:00 – 18:30
Téma: Aká je úloha rodičov? Čo to znamená byť dobrý rodič? Nezhody rodičov vo výchove. Sociálny tlak na rodičovstvo. Vplyv starých rodičov na deti.
2)
Streda 10.marec 17:30 – 19:00
Téma: Výchova a vzdelávanie detí. Vzdelávanie online.
3)
Streda 31.marec 17:30 – 19:00
Téma: Prečo sa deti hnevajú? Prečo sú deti choré? Strachy detí. Deti a digitálna doba.
4)
Streda 21.apríl 17:30 – 19:00
Téma: Súrodenci (čo sa zmení, keď sa narodí nový súrodenec / poradie súrodencov / chýbajúci súrodenci / vzťahy medzi súrodencami)
5)
Piatok 30.apríl 17:00 – 18:30
Téma: Osamostatňovanie sa detí, vzťahy dospelých detí s rodičmi.
6)
Streda 12.máj 17:30 – 19:00
Téma: Deti a rozvod. Zmiešané rodiny.

Každé online stretnutie bude trvať 90-120 minút. Prvých 45 minút bude venovaných teórií a zostávajúcu časť budú môcť účastníci klásť otázky cez chat písomnou formou. Diskusiu bude moderovať Nina Menkynová, ktorá otázky zozbiera a na základe nich povedie následnú diskusiu, aby boli pokryté najčastejšie a dôležité témy od účastníkov.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak nás neváhajte kontaktovať na info@ispak.sk.

Tím:

Bibi Schreuder (Holandsko) – lektor
Nina Menkynová (Slovensko) – moderátor
Helena Ballová (Slovensko) – organizátor / preklad

Cena:

20€ … jednorázová účasť na ktoromkoľvek termíne
15€ … jednorázová účasť pre členov ISPAK
90€ … balík 6 stretnutí

Výcvik je organizovaný
Inštitútom systemickej práce a konštelácií na Slovensku

webstránka na prihlásenie

Podmienky účasti:

Účasť na výcviku je dobrovoľná a účastník je v priebehu výcviku zodpovedný sám za seba. Pokyny lektora sú iba návrhy, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že môže byť v priebehu výcviku vystavený fyzickému, psychickému, či emocionálnemu zaťaženiu. Workshop je formou osobnostného rozvoja a akékoľvek neskoršie nároky na odškodnenie za hmotné alebo nehmotné škody, spôsobené účasťou na workshope (okrem tých, ktoré boli spôsobené hrubou nedbanlivosťou organizátora alebo lektora) sú vylúčené. Právom lektora je ukončiť účastníkovu účasť, ak to uzná za vhodné. V tom prípade bude poplatok za výcvik vrátený.

Storno podmienky:

Ak zrušíte svoju účasť skôr ako 30 dní pred začiatkom výcviku, storno poplatok je vo výške registračného poplatku. Ak zrušíte svoju účasť neskôr ako 30 dní pred začiatkom výcviku, storno poplatok je 50% z ceny workshopu, avšak môžete za seba poslať inú osobu, ktorá môže Vašu zálohu použiť. V prípade nekonania výcviku, Vám bude cena workshopu vrátená v plnej výške. Účastník môže výcvik kedykoľvek na vlastnú zodpovednosť opustiť. V tom prípade sa poplatok za výcvik nevracia.

Spracovanie osobných údajov (nové nariadenie EÚ GDPR):

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Inštitút systemickej práce a konštelácií na Slovensku, s.r.o. so sídlom Uhliská 30, 831 07  Bratislava, IČO: 52640701 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle Zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom registrácie na organizované vzdelávacie aktivity a za účelom prípadného informovania o novinkách. Tieto údaje budú Správcom spracovávané a uchovávané po dobu trvania účelu spracovania. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu na info@drfirma.sk. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďakujeme, ak ste sa dočítali až semAk máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám