Rodinné a pracovné konštelácie

Konštelácie na cestách - Poprad

Kedy: 04. 04. 2020
Kde: DeepEn, Poprad
Čas: 09:30 - 16:30
Lektor: Helena Ballová


Konštelácie sú zážitkový seminár, ktorý je určený pre všetkých, ktorí majú úprimnú snahu dozvedieť sa niečo o sebe. Zažiť niečo obohacujúce a možno sa začať pozerať na svet trochu inou optikou.

Konštelácie sú metóda, ktorá nám dokáže obohatiť svoju skúsenosť so skúsenosťou iných a stať sa tak samostatným a nezávislým pri vlastných krokoch a rozhodnutiach.

Tým, že konštelácie prinášajú zároveň poznanie samého seba uľahčujú a kryštalizujú ďaľšie konanie v bežnom živote.

Konštelácie nám dokážu pomôcť v pochopení určitých situácií, často takých, ktoré sa nám v živote neustále opakujú a napriek akejkoľvek snahe s tým nevieme nič urobiť. Vďaka navnímaniu širších súvislostí počas konštelácie vieme potom v živote narábať s týmito situáciámi a to nám prináša pochopenie a uvoľnenie týchto situácií.

Konštelácie prebiehajú v štyroch krokoch:

  1. Rozhovor

Výmena informácií medzi klientom a tým čo vedie konštelácie (konštelár), ktorá slúži na to, aby sa určili elementy s ktorými sa bude pracovať.

  1. Výber zástupcov

Klient si vyberie zástupcov za jednotlivé elementy čím sa vytvorí 3D mapa.

  1. Pozorovanie a diagnostika

Klient sa stáva pozorovateľom a na základe rozhovoru s konštelárom môže uvidieť kde je problém a čo vedie k zlepšeniu situácie.

  1. Záver – cesta k riešeniu

Poďakovanie zástupcom za to, že boli dostupní a poskytne sa priestor na vyjadrenie. Táto časť je krátka, aby klient racionalizoval čo najmenej.

“Konštelácie sú pre mňa veľmi účinná metóda odhaľovania vzťahov v ktorých žijeme. Vzťahov v tom najširšom slova zmysle: k rodine, priateľom , kolegom, ale aj k veciam a k hodnotám v našich životoch. Čo s tým dokážeme urobiť v našich životoch je už iba na nás.” Helena Ballová

Cena: 49€

Miesto: DeepEn – centrum zdravého dýchania a vnútornej rovnováhy

 Ak máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám