Rodinné a pracovné konštelácie

Kedy: 25. 11. 2017
Kde: Bratislava
Čas: 09:30 - 17:30
Lektor: Helena Ballová


Seminár je určený pre všetkých, ktorí majú úprimnú snahu dozvedieť sa niečo o sebe. Zažiť niečo obohacujúce a možno sa začať pozerať na svet trochu inou optikou. 

Asi sa všetci v jednotlivých životných etapách dostaneme do obdobia, kedy sa zamýšľame nad zmyslom života ako takého, alebo hľadáme nejaký zmysel… Často to býva v náročných životných etapách… keď sa nám nedarí, padá na nás všetko, dokáže nás rozladiť aj tá najmenšia drobnosť a upadáme do melanchólie… hľadáme odpovede na otázky na ktoré nám dokáže dá odpoveď iba náš život. Často zabúdame, že to najdôležitejšie je náš život a to čo s ním urobíme… konštelácie Vám dokážu dať základný obraz toho, čo sa aktuálne deje pod povrchom a aj keď to znie akokoľvek zvláštne, tak môže stačiť iba ak to uvidíte a dokážu sa diať veľké zmeny…

Konštelácie prebiehajú v štyroch krokoch:
1. Rozhovor
Výmena informácií medzi klientom a tým čo vedie konštelácie (konštelár), ktorá slúži na to, aby sa určili elementy s ktorými sa bude pracovať.
2. Výber zástupcov
Klient si vyberie zástupcov za jednotlivé elementy čím sa vytvorí 3D mapa.
3. Pozorovanie a diagnostika
Klient sa stáva pozorovateľom a na základe rozhovoru s konštelárom môže uvidieť kde je problém a čo vedie k zlepšeniu situácie.
4. Záver – cesta k riešeniu
Poďakovanie zástupcom za to, že boli dostupní a poskytne sa priestor na vyjadrenie. Táto časť je krátka, aby klient racionalizoval čo najmenej.

Čo nám konštelácia dáva:
Konštelácie nám dokážu pomôcť v pochopení určitých situácií. Vďaka navnímaniu širších súvislostí počas konštelácie vieme potom v živote narábať s týmito situáciámi. Prináša nám to pochopenie a uvoľnenie týchto situácií, čím nás dokáže nasmerovať na konkrétne kroky. Tým, že konštelácie prinášajú zároveň poznanie samého seba uľahčujú a kryštalizujú ďaľšie konanie v bežnom živote.

“Konštelácie sú pre mňa veľmi účinná metóda odhaľovania vzťahov v ktorých žijeme. Vzťahov v tom najširšom slova zmysle: k rodine, priateľom , kolegom, ale aj k veciam a k hodnotám v našich životoch. Čo s tým dokážeme urobiť v našich životoch je už iba na nás.” Helena Ballová

 

www.hellenainspirations.sk

Cena: 50€
Cena pre e-ženy: 37€

 Ak máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám