Systemické konštelácie

(rodinné & pracovné)

Kedy: 28. 11. 2020
Kde: Pezinok
Čas: 10:00 - 17:30
Lektor: Helena Ballová, Janka Porubanová


Konštelácie sú zážitkový seminár, ktorý je určený pre všetkých, ktorí majú úprimnú snahu dozvedieť sa niečo o sebe. Zažiť niečo obohacujúce, alebo sa pozrieť na svet trochu z inej perspektívy.

Konštelácie nám dokážu pomôcť v pochopení určitých situácií, často takých, ktoré sa nám v živote neustále opakujú a napriek akejkoľvek snahe s tým nevieme nič urobiť. Vďaka navnímaniu širších súvislostí počas konštelácie vieme potom v živote narábať s týmito situáciami a to nám prináša pochopenie a uvoľnenie vzorcov, ktoré tieto situácie spôsobujú.

Metóda konštelácií pôvodne vznikla pri riešení osobných problémov, ktoré mali svoj pôvod v rodine a preto sa pôvodná forma tejto metódy nazýva Rodinné konštelácie. Časom sa princípy začali aplikovať v širšom rámci a preto sa dnes táto metóda úspešne využíva aj v pracovnej oblasti.

Konštelácie sú metóda, ktorá nám dokáže obohatiť svoju skúsenosť so skúsenosťou iných a stať sa tak samostatným a nezávislým pri vlastných krokoch a rozhodnutiach.

Tým, že konštelácie prinášajú zároveň poznanie samého seba uľahčujú a kryštalizujú ďalšie konanie v bežnom živote.

Lektorka Helena Ballová sa metóde venuje už viac ako 10 rokov. Absolvovala tréningy u viacerých učiteľov. Aktuálne za svoje materské vzdelávacie centrum považuje Bert Hellinger Instituut Nederland, kde k metóde konštelácií pristupujú s pokorou, napojením sa na originálny zdroj vzniku tejto metódy no zároveň ju neustále rozvíjajú, tak aby bola aplikovateľná v bežnom živote.

“Konštelácie sú pre mňa veľmi účinná metóda odhaľovania vzťahov v ktorých žijeme. Vzťahov v tom najširšom slova zmysle: k rodine, priateľom , kolegom, ale aj k veciam a k hodnotám v našich životoch. Čo s tým dokážeme urobiť v našich životoch je už iba na nás.” Helena Ballová

Lektorka Janka Porubanová sa metóde venuje už viac než 10 rokov. Absolvovala dlhodobé výcviky v metóde rodinných konštelácií u výborných učiteľov ako sú Jan Bílý, Zdenka Tušková, či Bhagat. Okrem toho je absolventkou vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského v odbore Aplikovaná psychológia a Psychológia v Managmente a VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety so zameraním Psychoterapia a resocializácia. Je účastníčkou viacročného štúdia seminárov v Proces-orientovanej psychológii. Okrem spomínaných oblastí bola viac než 10 rokov študentkou hlbokých štúdií astrológie. Vo svojej práci používa jedinečné metódy z oblasti petroterapie i aromaterapie, ktorej sa profesionálne venuje takmer 15 rokov. Pred 15 rokmi si otvorila svoj obchod v Pezinku, ktorý je alternatívnym terapeutickým centrom pre mnohých zákazníkov a v súčasnosti sa úplne transformoval do podoby prírodnej lekárne s odborným poradenstvom v oblasti alternatívnej medicíny a v poslednom roku i fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie.

„Som a vždy a budem v správnom čase na správnom mieste pre svoj osobný rast, úspech a šťastie, čo mi umožňuje naplno využiť svoje nadanie v tomto živote pre svoje dobro a dobro všetkých ostatných.“  Janka Porubanová

Cena:
50€

Miesto konania: Pezinok

 Ak máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám