Úvod – New Generation Manager

Predstavenie programu New Generation Manager

Kedy: 22. 06. 2020
Kde: Bratislava
Čas: 17:30 - 20:30
Lektor: Helena Ballová, Martin Nemčík


Predstavenie metódy systemickej práce a ako túto metódu efektívne využívať v pracovnej oblasti.

Systemický prístup je založený na mechanizmoch, ktoré fungujú vo všetkých oblastiach našeho života a keď tieto mechanizmy dokážeme rozpoznávať, tak vedia pracovať v náš prospech.

Systemické myslenie je moderný a autentický prístup pri riadení firiem a vzdelávaní zamestnancov. Keď začneme systemicky myslieť, pochopíme mnohé väzby a súvislosti. Začneme vnímať vzťahy z inej úrovne a dokážeme smerovať naše konanie tam, kde to posiľňuje nielen našu vlastnú pozíciu, ale posiľňuje to aj cely systém.

Prínos systemického myslenia:

  • nová perspektíva pohľadu „zoom out“ na organizáciu/team, seba ako jednotlivca, prípadne svoju úlohu v rámci organizácie/teamu.
  • zvýšenie uvedomovanie si súvislosti na úrovni vzťahov v rámci organizácie/teamu.
  • vytvorenie priestoru na osobnostný rast jednotlivcov v rámci organizácie /teamu.
  • uvedomenie si svojho autentického potenciálu, vlastnej kreativity
  • budovanie autentických a zmysluplných vzťahov v rámci organizácie/teamu.
  • otvorenie reálnej možnosti zladiť svoje osobné potreby s potrebami organizácie pre ktorú pracujem

Program:

Teoretické predstavenie mechanizmov, ktoré vplývajú na každý systém

Praktické cvičenia v rámci skupiny

Práca s konkrétnym klientom

Lektori:

Helena Ballová
– vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave na odbore Účtovníctvo a audítorstvo
– prešla si mnohými pozíciami v administratíve slovenských aj medzinárodných spoločností, až po pozíciu finančnej manažérky
– túžba dozvedieť sa, ako veci skutočne fungujú a čo všetko sa skrýva za firemnými číslami, ju priviedla k firemným konšteláciám, ktoré sú vo svete známe ako „systemic approach“ (systemický prístup),
– ako prvá Slovenka absolvovala štúdium tejto metódy na Bert Hellinger Instituut Nederland
– v súčasnosti pracuje s firemnými konšteláciami, organizuje a vedie výcviky firemných a rodinných konštelácií pre budúcich lektorov na Slovensku pod záštitou Bert Hellinger Instituut Nederland

Martin Nemčík
– vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislave na odbore Účtovníctvo a audítorstvo
– vyrastal v podnikateľskej rodine, kde zažíval radosti a strasti malých a stredných podnikov
– pracovnú kariéru začal v audítorskej spoločnosti PwC, pracoval v riadiacich pozíciách pre firmy kótované na burze, celosvetovo pôsobiaci Wolters Kluwer a po predaji rodinnej firmy pre Ramirent, ktorý pôsobí na európskom trhu
– uvedomujúc si, že vo firmách pôsobia sily, ktorým sú ľudia vystavení, hľadal vhodnú metódu, ktorá by okrem právneho, finančného, obchodného, organizačného pohľadu vedela prispieť k väčšej prosperite a kreativite firiem
– absolvoval štúdium metódy „firemné konštelácie“ na Bert Hellinger Instituut Nederland
– v súčasnosti poskytuje finančno/manažérske služby zamerané na firmy, s rastovým potenciálom, ktoré hľadajú smart kapitál. Sám vlastní minoritné podiely v takýchto firmách.

Cena: voľný vstup – nutná rezervácia miestaAk máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám