Kalendár akcií

10. 03. 2021
-
12. 05. 2021
Rodičovstvo

Lektor: Bibi Schreuder

Miesto: online (ZOOM)

12. 03. 2021
-
21. 11. 2021
Výcvik rodinných konštelácií

Lektor: Bert Hellinger Instituut Nedeland

Miesto: Bratislava

07. 05. 2021
-
09. 05. 2021
Life Integration Process

Lektor: Nana Kruger (DE)

Miesto: Bratislava

01. 09. 2021
-
31. 03. 2022
Výcvik organizačných konštelácií

Lektor: Bert Hellinger Instituut Nederland

Miesto: Bratislava