Kalendár akcií

01. 04. 2020
Systemické konštelácie – večerné

Lektor: Helena Ballová

Miesto: Bratislava

04. 04. 2020
Rodinné a pracovné konštelácie

Lektor: Helena Ballová

Miesto: DeepEn, Poprad

17. 04. 2020
-
22. 11. 2020
Výcvik rodinných konštelácií

Lektor: Bert Hellinger Instituut Nedeland

Miesto: Bratislava

20. 04. 2020
Life Integration Process

Lektor: Nana Kruger (DE)

Miesto: Bratislava

04. 05. 2020
-
31. 10. 2020
New Generation Manager

Lektor: Helena Ballova / Martin Nemčík

Miesto: Bratislava

24. 05. 2020
Systemické konštelácie

Lektor: Helena Ballová

Miesto: Bratislava

26. 06. 2020
-
28. 06. 2020
Anton de Kroon

Lektor: Anton de Kroon (NL)

Miesto: Bratislava, Sasinkova 21

18. 10. 2020
-
24. 10. 2019
IOCCTI

Lektor: Bert Hellinger Instituut Nedeland

Miesto: Netherland

01. 01. 2021
-
31. 12. 2021
Výcvik organizačných konštelácií

Lektor: Bert Hellinger Instituut Nederland

Miesto: Bratislava