Team

Helena Ballová

Slovensko

Už roky sa venujem tomu, aby spoločnosti a firmy dokázali efektívne fungovať. Strela som sa s mnohými prípadmi, kedy sa manažéri tak ponorili do problému, až sa ocitli v nepreniknuteľnom bludisku. Mojou úlohou je byť ich nitkou – spojnicou na ceste von aj z tých zdanlivo bezvýchodiskových situácii.

Hoci som sa roky venovala manažmentu medzinárodných spoločností v rôznych odvetviach, obrat nastal vo chvíli, keď som pochopila dynamiku celého systému. V rámci osobného rozvoja som objavila metódu, ktorá ponúka jedinečný pohľad na podnikanie i život ako taký. Práve túto sa snažím odovzdať aj svojim klientom.

Rozhovor

Nana Kruger

Nemecko

Moja pôvodná profesia je diametrálne vzdialená od sveta veľkého biznisu. Venovala som sa roky herectvu a pôvodne som myslela, že to je oblasť, v ktorej sa budem realizovať po celý život. Vždy mi však niečo chýbalo.. To niečo som našla na školeniach Wilfrieda Nellesa, ktoré prevrátili môj život doslova naruby. Svoje rozhodnutie som nikdy neoľutovala. Pochopila som svoje životné poslanie a snažím sa pomáhať iným objaviť presne to isté.

Práca s procesom životnej integrácie (LIP – Life Integration Process) ma presvedčila, že každý z nás je láskyplným vyjadrením života ako takého. Preto je pre mňa aplikácia tejto metódy ako vidieť poklady ukryté v našich tieňoch. Ako by som len túto prácu mohla nemilovať?! Hoc sa to na prvý pohľad nezdá, tak každý problém je nádherným životným darom – skúsenosťou, avšak často ukrytou v zdanlivo nepreniknuteľnom darčekovom balení.

http://www.nana-krueger.berlin/

Barbara Hoogenboom

Holandsko

Barbara Hoogenboom je spoluvlastníčka a trénerka v Inštitúte Berta Hellingera Holandsko. Rada šíri túto krásnu, logickú a praktickú prácu cez tréningy, workshopy a koučing. Radosťou ju naplňujú momenty v ktorých vidí ako účastníci workshopov, tréningových programov svojou vlastnou cestou napĺňajú systemické princípy v rodinách, organizáciách a v spoločnosti. „Stále ma prekvapuje ako systemická práca pomáha v hlbokom uvedomovaní si toho, ako môže vyzerať život, v systémoch a v organizácií. Tak logické princípy a zároveň tak ťažko definovateľné zároveň.“

Anton de Kroon

Holandsko

Na prvý pohľad môže niečo vyzerať ako problém – a preto to väčšinou nevítame – ale na hlbšej systemickej úrovni to môže byť krásnym riešením.

Pre mňa je najdôležitejšie viesť ľudí tak, aby skúmali fenomén objavovania posunu z vylučujúceho „NIE“ do zahŕňajúceho „ÁNO“. Tým, že môžem prispievať k tomuto posunu svojim učením počas tréningov, mi dáva veľké uspokojenie v mojej práci.

Od roku 2008 pracujem v zastúpení pre Inštitút Berta Hellingera v Holandsku po ukončení mojej 15 ročnej práce konzultanta pre manažment. V úzkej spolupráci so Siebke Kaat prekladám konštelačnú prácu do „normálnej“ konverzácie v konzultantskom a koučovacom procese. Publikoval som knihy a články na túto tému. Spolu s vedením tréningov a workshopov som prispieval k tomu, aby systemický fenomén a prístup sa stal prístupnejším a aplikovateľným.

Yvonne Lonis

Holandsko

Yvonne už viac ako 25 rokov pracuje ako tréner a kouč. Do roku 2003 pracovala pre rôzne organizácie, vrátane Ministerstva spravodlivosti. Od roku 2004 má vlastnú vzdelávaciu spoločnosť v ktorej sa zameriava hlavne na leadership, teambuilding, osobnostný rozvoj, komunikačné zručnosti, koučing, intervízne a supervízne podpory.

Od momentu keď objavila konštelácie a absolvovala rôzne systemické tréningové programy, používa systemický pohľad na všetko. Používa systemickú perspektívu všade kde sa len dá vo svojej profesii. Od roku 2015 pracuje ako tréner a systemický kouč pre Holandský Inštitút Berta Hellingera, kde vedie trénerské kurzy a workshopy rodinných a aj firemných konštelácií.

 

Marion Latour

Posledných 19 rokov pracovala Marion v hasičskom a policajnom zbore na vedúcich manažérskych pozíciach. Od roku 2013 začala pri práci s hasičským zborom zapájať aj systémovú inteligenciu. Každá organizácia má svoju vlastnú systémovú inteligenciu, no každá organizácia si musí nájsť vlastnú cestu ako ju objaviť. A to je hádanka, ktorú sa snažím vyriešiť ako puzzle.

Od konca roku 2017 pracujem už na plný uväzok v Bert Hellinger Institute ako tréner v rámci viacerých kurzov ako tréner a kouč. Vedenie tréningov a workshopov na poli systemickej práce v organizáciách je moja špecializácia a vášeň zároveň. Ako môže prebudiť systémové vedomie a inteligenciu v organizácií? To sú otázky, ktoré ma zaujímajú najviac nakoľko, za prvé som si vedomá dôležitosti systémového vedomia a za druhé výsledky vytvárajú práve priestor na skutočnú zmenu.

Taktiež vediem kurzy systémovej múdrosti koní pod názvom “Systemic Intelligence of Hourses” pre jednotlivcov a aj pre organizácie. Tieto kurzy vediem v holandštine ako aj v angličtine.

Beatriz Catalá

Španielsko

Mojou špecializáciou je marketing a psychológia. Spojenie týchto dvoj odvetví, skúsenosti a informácie získané dlhoročnou praxou vo viacerých odvetviach sú pre mojich klientov zárukou, že skôr či neskôr dokážu predať a presadiť v tvrdej konkurencii – predať seba, svoje vedomosti, svoje produkty, svoju firmu. Mojím cieľom je ukázať každému, ako priniesť do práce to najlepšie zo seba.

V rámci pokročilých metód rozvoja firmy nedám dopustiť na Enneagram. Jeho bohaté možnosti aplikovania v rôznych otázkach a situáciách sú neoceniteľnou metódou pri hľadaní kreatívnych no pravdivých odpovedí aj na tie najkomplikovanejšie otázky.

Georges Dieres Monplaisir

Francúzsko

Sú ľudia, ktorí zastávajú názor, že minulosť treba nechať minulosťou. Nesúhlasím. Minulosť nás formuje, minulosť nás ovplyvňuje, minulosť nás robí ľuďmi, akými sme. A takmer vždy ide o minulosť hlbokú. Nielen náš doterajší život, ale tiež minulosť našej rodiny, história národa z ktorého pochádzame.

Vždy ma fascinovala história. Vyštudoval som antropológiu a osteopatiu. Spojenie týchto dvoch odvetví mi pomáha pri odhaľovaní pôvodov aj tých najskrytejších problémov.  Otázkami sa snažím klientov priviesť k tomu, aby sami pochopili nielen čiastkové fragmenty, ale realitu ako celok a porozumeli štruktúre, ktoré leží hlboko pod povrchom skúmaného problému. Jednoducho povedané – pochopiť prečo robíme to, čo robíme, a cestou, ktorou to robíme.

Aplikovanie iných vedných disciplín a systemického myslenia mne aj mojim klientom prináša celkom nový pohľad na organizáciu, firemnú kultúru a konanie všetkých, ktorí sú do pracovného procesu zapojení.

Dáša Ballová

Slovensko

Mojim záujmom je výživa človeka a koučing v oblasti osobnostného rozvoja. Verím tomu, že práve naša psychika, náš mentálny rozmer, môže byť posilnením nie len pre biochemické zdravie, ale pre celkovú kvalitu žitia. V spojení s mikroskopickým rozborom kvapky krvi vediem v tejto oblasti workshopy a konzultácie pre rozmanitú klientelu – športovcov, deti, či skupiny ľudí v rámci firemného prostredia. Nástroje a techniky sebarozvoja, akými sú proces životnej integrácie, enneagram, či systemické konštelácie využívam pri svojej práci, pretože verím že skutočne hodnotné sú poznania na základe zažitej skúsenosti a nedajú sa obísť. Rovnako ako sa nedá preskočiť vývoj zrelosti vedomia človeka, a s tým spojený pocit vlastnej hodnoty, ktorý je kľúčový pre vôľu robiť pre seba niečo priaznivé. A toto uvedomenie je jedným z predpokladov pre kvalitu života aj zdravia.

Academia Vitae