Team

Helena Bednařík Ballová

Slovensko

Vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave na odbore Účtovníctvo a audítorstvo. Prešla si mnohými pozíciami v administratíve slovenských aj medzinárodných spoločností, až po pozíciu finančnej manažérky. Túžba dozvedieť sa, ako veci skutočne fungujú a čo všetko sa skrýva za firemnými číslami, ju priviedla k firemným konšteláciám, ktoré sú vo svete známe ako „systemic approach“ (systemický prístup),

Ako prvá Slovenka absolvovala štúdium tejto metódy na Bert Hellinger Instituut Nederland a od tej doby pracuje ako systemický facilitátor a lektor pre jednotlivcov a firmy.

Na Slovensku založila Inštitút systemickej práce a konštelácií pod ktorým organizuje a vedie tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma.

Rozhovor

Nina Menkynová

Slovensko

V minulosti som pôsobila v oblasti manažérskeho poradenstva, kde som  od roku 2002 pracovala v kľúčových spoločnostiach na slovenskom trhu – Amrop Hever a Menkyna&Partners Management Consulting. V oboch bolo mojou hlavnou špecializáciou psychologické hĺbkové posudzovanie a to v rámci hodnotiacich HR projektov, manažérskych auditov a analýz potenciálu. Následne som participovala na implementácii zistení a pôsobila ako kouč v rôznych sektoroch na Slovensku a v regióne CEE.

Od roku 2015 pracujem pod vlastnou značkou „Nina Menkynova“ a zameriavam sa najmä na individuálny koučing, terapeutickú prácu, systemický prístup, párové poradenstvo. Ako psychologicky orientovaný terapeut sa orientujem na osobnostný rozvoj, vzťahové záležitosti, facilitáciu konfliktov a profesionálny sprievod pri procesoch osobnej transformácie.

Systematický prístup aktívne využívam aj v terapiách a aj ako súčasť koučovacích techník. Spolu s Helenou Ballovou pravidelne organizujeme semináre, kde priamo staviame systemické konštelácie a participujem na rozvíjaní tém ako je rodičovstvo, alebo vzťahové témy z pohľadu systemiky s mnohými zahraničnými lektormi.

Dalibor Bednařík

Slovensko

Celú pracovnú kariéru (od 1999) pracujem ako konzultant v komerčnom sektore v oblasti individuálneho a skupinového rozvoja ľudských zdrojov.
Od roku 2011 2x ročne vediem vlastný výcvik Integratívny koučing a kľúčové kompetencie, ktorý je postavený na na princípoch polarít a systemiky. Tento výcvik je medzinárodne ICF certifikovaným výcvikom od roku 2015.

Okrem aktívnej praxe ako oficiálny ICF mentor koučov vediem supervízie a mentoringy pre koučov a manžérov či kohokoľvek, kto využíva koučovacie prvky v každodennom živote. A to z hľadiska rozvoja práce s polaritami a systemicko analytickým focusom.

www.coachingacademy.sk

Nana Kruger

Nemecko

Moja pôvodná profesia je diametrálne vzdialená od sveta veľkého biznisu. Venovala som sa roky herectvu a pôvodne som myslela, že to je oblasť, v ktorej sa budem realizovať po celý život. Vždy mi však niečo chýbalo.. To niečo som našla na školeniach Wilfrieda Nellesa, ktoré prevrátili môj život doslova naruby. Svoje rozhodnutie som nikdy neoľutovala. Pochopila som svoje životné poslanie a snažím sa pomáhať iným objaviť presne to isté.

Práca s procesom životnej integrácie (LIP – Life Integration Process) ma presvedčila, že každý z nás je láskyplným vyjadrením života ako takého. Preto je pre mňa aplikácia tejto metódy ako vidieť poklady ukryté v našich tieňoch. Ako by som len túto prácu mohla nemilovať?! Hoc sa to na prvý pohľad nezdá, tak každý problém je nádherným životným darom – skúsenosťou, avšak často ukrytou v zdanlivo nepreniknuteľnom darčekovom balení.

http://www.nana-krueger.berlin/

Iveta Apine

Lotyšsko

Koučka, facilitátorka a trénerka systemickej práce.

Zakladateľka Systemic Constellation Center Riga (www.constellationsriga.lv), trénerka Bert Hellinger Institut Netherland.

Bert Hellinger Instituut Nederland

Barbara Hoogenboom

Holandsko

Barbara Hoogenboom je spoluvlastníčka a trénerka v Inštitúte Berta Hellingera Holandsko. Rada šíri túto krásnu, logickú a praktickú prácu cez tréningy, workshopy a koučing. Radosťou ju naplňujú momenty v ktorých vidí ako účastníci workshopov, tréningových programov svojou vlastnou cestou napĺňajú systemické princípy v rodinách, organizáciách a v spoločnosti. „Stále ma prekvapuje ako systemická práca pomáha v hlbokom uvedomovaní si toho, ako môže vyzerať život, v systémoch a v organizácií. Tak logické princípy a zároveň tak ťažko definovateľné zároveň.“

Bert Hellinger Instituut Nederland

Marion Latour

Posledných 19 rokov pracovala Marion v hasičskom a policajnom zbore na vedúcich manažérskych pozíciach. Od roku 2013 začala pri práci s hasičským zborom zapájať aj systémovú inteligenciu. Každá organizácia má svoju vlastnú systémovú inteligenciu, no každá organizácia si musí nájsť vlastnú cestu ako ju objaviť. A to je hádanka, ktorú sa snažím vyriešiť ako puzzle.

Od konca roku 2017 pracujem už na plný uväzok v Bert Hellinger Institute Nederland ako tréner v rámci viacerých kurzov ako tréner a kouč. Vedenie tréningov a workshopov na poli systemickej práce v organizáciách je moja špecializácia a vášeň zároveň. Ako môže prebudiť systémové vedomie a inteligenciu v organizácií? To sú otázky, ktoré ma zaujímajú najviac nakoľko, za prvé som si vedomá dôležitosti systémového vedomia a za druhé výsledky vytvárajú práve priestor na skutočnú zmenu.

Taktiež vediem kurzy systémovej múdrosti koní pod názvom “Systemic Intelligence of Hourses” pre jednotlivcov a aj pre organizácie. Tieto kurzy vediem v holandštine ako aj v angličtine.

Bert Hellinger Instituut Nederland