Je výsledok pri cvičení dôležitý?

Pozastavila som sa pri slogane „Cvičenie pri ktorom sa zameriavame na výsledky!!!“ s úvahou… čo mám chápať pod výsledkom? Váhu? Tehličky na bruchu? Pekný zadok? Veľké svaly?…  v sektore športu, fitness, pohybu alebo akokoľvek to chcete nazvať sa pohybujem už viac ako 20 rokov a dovolím si prehlásiť, že ak sa chcete pohybu, športu, alebo aj čomukoľvek inému dlhodobo venovať tak zameranie na výsledky Vás pri tom dlhodobo neudrží. Udržia Vás pokiaľ si budete hranicu posúvať ďalej, ďalej, ďalej… tu sa vždy potom pýtam a na čo to je dobré?

Každému klientovi opakujem, pokiaľ Ti to nerobí radosť (alebo Ti to neprináša iný hlbší význam), tak sem nechoď… lebo iba keď Vám každá jedna hodina, či tréning budú prinášať radosť, alebo akýkoľvek iný druh dobrého pocitu, tak iba vtedy to má podľa mňa význam a dokonca to má väčší účinok!!! A hlavne budete sa k tomu prirodzene vracať a stane sa to vašou rutinou a tou rutinou sa potom dopracujete k nejakým výsledkom, a možno práve k takým, aké ste vôbec nečakali… Netvrdím, že je ľahké takéto niečo naštartovať hlavne preto, lebo každý sme iný a každého motivuje niečo iné, no je dôležité to nevzdávať. Moja teória je, že každý dlhodobo udržateľný pohyb je kombináciou troch faktorov:

  • Druh cvičenia - jóga, pilates, aerobic, bodywork, box, jumping, tanec...
  • Lektor / tréner / učiteľ - nielen aké má vzdelanie (to považujem za základ), ale aj či Vám osobnostne sedí...
  • Miesto - lokalita, dostupnosť, vybavenie, čistota, celková atmosféra...

Každý z týchto faktorov má inú prioritu a váhu u jednotlivých ľudí, no je dôležité na to myslieť, pokiaľ sa chcete začať pravidelne hýbať. Často si ľudia robia ilúzie, že na prvom mieste na ktoré prídu, tam nájdu svojho trénera a druh cvičenia, ktorý mu vyhovuje. Pokiaľ sa niečo nevydarí, tak to rýchlo vzdajú bez toho, aby sa zamysleli nad skutočným dôvodom. Preto by som rada všetkých podporila v tom, aby nehľadali iba pohyb, ktorému sa sa chcú venovať, ale aby hľadali práve kombináciu miesta, lektora/trénera a druhu cvičenia.

Autor: Helena Ballová
Začínala svoju kariéru veľmi štandardne, štúdiom na Ekonomickej Univerzite a tým smerom sa vyvíjala aj jej ďalšia kariéra. Životné okolnosti ju však nasmerovali na úplne odlišnú profesionálnu dráhu a v súčasnej dobe pôsobí ako lektorka skupinových cvičení,  je zodpovedná za fitness koncept PortDeBras v Európe a paralelne vedie a organizuje semináre sebarozvoja nielen pre jednotlivcov, ale aj pre firmy a všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať na poli systemického prístupu a konštelácií s domácimi a aj zahraničnými lektormi.
Práve vďaka tomu, že ju zaujímajú koncepty a metódy, ktoré v začiatkoch ešte neboli tak známe na Slovensku, musela za kvalitným vzdelaním cestovať. Bolo to cestovanie, ktoré jej otvorilo cestu k učiteľom a spolupracovníkom, ktorí sú nielen profesionáli vo svojom odbore, ale v prvom rade láskaví a pokorní ľudia.