Vznik firmy / Výber profesie

Počas leta je viac času na čítanie, preto sa rada podelím s nejakými myšlienkami od Jan Jacob Stam-a (Wings for Change).

Na začiatku každého podnikania je nejaká idea, ktorú má jeden alebo vicerí ľudia, ktorí ju zdieľajú spoločne. Na základe tohoto nápadu začnú vytvárať niečo, čo si myslia, že by mohlo mať úspech. To znamená, že by to bolo zaujímavé pre ľudí a spoločnosť ako takú. Väčšinou sa zaoberáme tým, čo je výsledkom toho nápadu. Či je to produkt alebo služba a ako je to užitočné pre nás, alebo naše okolie. Na čo, alebo na koho reagujú klienti. No zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako je dôležité to, kde a ako ten napád vznikol? A aký vplyv má ten pôvod nápadu na samotné podnikanie? Kde vznikol váš nápad na podnikanie? Alebo ako ste sa dostali k profesii ktorú vykonávate?

Tu popíšem zopár možností nad ktorými sa oplatí zamyslieť, alebo sa len na to akoby naladiť, či to s Vami rezonuje, či Vám to niekoho, alebo niečo nepripomína…

  1. Nemohol si niekto vo vašej rodine splniť sen alebo ambíciu a vy svojou profesiou / podnikaním napĺňate túto ambíciu? Vtedy to je akoby zakladateľ za zakladateľom. No môže sa aj stať, že Vás práca nenapĺňa, ale vy neviete z nej odísť, alebo máte stále pocit, že tam ešte musíte niečo dokončiť a tomu stále nie je koniec (a nikdy nemusí byť…) Alebo to môže byť aj štúdium, ktoré neviete dokončiť, lebo idete v stopách niekoho z rodiny komu sa to nepodarilo…
  2. Mohli ste dať niekomu, alebo dokonca sami sebe nevedomý sľub, ktorý ste vyslovili. Napríklad ako výsledok udalosti, ktorú ste videli alebo zažili. Môže to byť dobrý dovôd no je dôležité správne naformulovať tento sľub, resp. ho preformulovať, aby bol realizovateľný. Napr. ak je učiteľ, ktorý videl ako sa veľmi zle zachádzalo s deťmi keď vyrastal, si mohol dať sľub, že on nedovolí, “aby žiadne dieťa trpelo” – to je nerealistické. Ale keď tento sľub preformuluje na “postarám sa o to, aby deti v mojej škole neboli vystavené utrpeniu” takto dokáže naplniť zmysel avšak je realizovateľný a učiteľ nebude vystavený vyhoreniu….
  3. Zárodok na založenie akejkoľvek organizácie musí odpovedať na potreby spoločnosti (ako bolo spomenuté vyššie), lebo organizácia môže rásť a rozvíjať sa iba ak je tam kontakt so spoločnosťou. A ak je osoba v kontakte sama so sebou a zároveň so spoločnosťou vie prísť nápad akoby “cez ňu” a vtedy vie napľňať svoj potenciál. A niekedy je vznik organizácie spojený s niečim “vyšším” čo presahuje plány jednotlivca.

A keď sa už pre niečo rozhodneme. To znamená, že niečomu povieme “ÁNO”, je dôležité si uvedomiť s tým “áno” zároveň hovoríme “NIE” všetkým ostatným možnostiam. Môže byť ľahké povedať “áno”, ale je ťažké niesť zodpovednoť za to čo spôsobilo naše “nie”. Vtedy sila rozhodnutia prichádza z toho, vystaviť sa tomu čomu musíme povedať “nie”. No môže to byť obrátene, keď je bolestivé povedať “áno”.

Pre veľa ľudí je ťažšie povedať “áno” svojej sile a svojmu plnému potenciálu ako zostať malý. Preto je dôležité si uvedomovať rovnováhu medzi “áno” a “nie”.

A kde je praktické použitie vyššie uvedených riadkov? Okrem toho, že „aha, to je zaujímavé“… To ako sa nám darí v našej profesii, alebo v podnikaní je ovplyvnené nielen vonkajšími vplyvmi, ale aj skrytými dynamikami, ktorých si nie sme vedomí. Práve vznik alebo samotný zámer pri podnikaní a výbere profesie určuje to ako sa nám bude dariť, alebo ako ťažko, alebo ľahko to ide. Môže byť začiatok veľmi uspešný a zrazu bez logicky vysvetliteľného dôvodu sa všetko spomalí, alebo zastaví. Alebo pri nástupe do sľubného nového zamestnania sa začnú diať presne tie isté veci ako v predchádzjúcej práci, napriek tomu, že vykonávate svoju prácu najlepšie ako viete. Na odhalenie týchto skrytých dynamík sú veľmi vhodné práve konštelácie ako účinný nástroj zviditeľňovania a hlavne uvedomovania si, čo všetko nás v živote ovplyvňuje. Aby sme neboli zamotaní v sieti minulých udalostí, lojalít a očakávaní, ale aby sme dokázali kráčať životom v plnej sile a napĺňali svoj vlastný potenciál.

 

Autor: Helena Ballová
Začínala svoju kariéru veľmi štandardne, štúdiom na Ekonomickej Univerzite a tým smerom sa vyvíjala aj jej ďalšia kariéra. Životné okolnosti ju však nasmerovali na úplne odlišnú profesionálnu dráhu a v súčasnej dobe pôsobí ako lektorka skupinových cvičení,  je zodpovedná za fitness koncept PortDeBras v Európe a paralelne vedie a organizuje semináre sebarozvoja nielen pre jednotlivcov, ale aj pre firmy a všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať na poli systemického prístupu a konštelácií s domácimi a aj zahraničnými lektormi.
Práve vďaka tomu, že ju zaujímajú koncepty a metódy, ktoré v začiatkoch ešte neboli tak známe na Slovensku, musela za kvalitným vzdelaním cestovať. Bolo to cestovanie, ktoré jej otvorilo cestu k učiteľom a spolupracovníkom, ktorí sú nielen profesionáli vo svojom odbore, ale v prvom rade láskaví a pokorní ľudia.