„Problémy sú riešenia“

Systemické intervencie v organizáciách - preklad konštelačnej práce do bežnej konverzácie

Kedy: 08. 11. 2019 - 10. 11. 2019
Kde: Bratislava
Čas: Pia 17:00 - 20:30, So a Ne 09:30 -17:30
Lektor: Anton de Kroon (NL)


„Problémy sú riešenia“

Systemické intervencie v organizáciách

To, čo môže vyzerať ako vážny problém pre ľudí v organizácii, môže priniesť krásne riešenie pre organizáciu ako systém. Ako to spoznať a ako nájsť riešenie? Dozviete sa na našom tréningu.

Čo je to?

Systemické intervencie začínajú vtedy, keď dokážeme vnímať organizáciu ako živý systém. Najprv potrebujeme pochopiť a rešpektovať aktuálne dianie v organizácii. A potom zasiahneme takým spôsobom, ktorý umožní jej ďalšie fungovanie v plnej sile. Celková energia organizácie a každej jej časti sa tak obnoví a môže prúdiť ďalej bez akýchkoľvek prekážok.

Čo sa naučíte?

 • základné princípy o terórii a používaní systémov
 • ako rozpoznať systemické korene problémov
 • pozrieť sa na problém zo systemickej perspektívy a vnímať ho ako riešenie potrieb systému
 • postupy, ako zmeniť opakujúce sa vzorce správania v organizácii
 • používať vlastné vnímanie ako zdroj informácií o systéme, pre ktorý pracujete
 • používať v praxi systemicko-fenomenologický prístup

Je to kurz pre vás?

Určite áno:

 • ak hľadáte nový a moderný prístup pri svojej práci
 • ak sa chcete lepšie zorientovať vo svete systemickej práce a práce s firemnými konšteláciami
 • ak ste konzultant a kouč, ktorý metódu konštelácií už síce pozná, ale stále ju v praxi nepoužíva

Kto je Anton de Kroon?

Lektor, kouč a konzultant, ktorý sa venuje systemicko fenomenologickému mysleniu a práci od začiatku tohto storočia. Jeho učiteľmi boli napr. Bert Hellinger, Gunthard Weber, Jan Jacob Stam a mnoho ďaľších. Študoval psychológiu a sociológiu, 15 rokov pôsobil ako konzultant manažmentu a od roku 2007 pracuje pre Inštitút Berta Hellingera v Holandsku. Špecializuje sa na prekladanie konštelačnej práce do “normálnej” konverzácie v konzultantsko-koučovacom procese v úzkej spolupráci so Siebke Kaat. Vydal množstvo kníh a článkov, precestoval Európu, Latinskú Ameriku a Stredný východ.  Viac ako 35 rokov sa venuje horolezectvu a turistike.

Tréning bude prebiehať v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny.

Cena:
do 31.05.2019 … 375€ bez DPH (450€ s DPH)
od 01.06.2019 … 425€ bez DPH (510€ s DPH)
(Miesto na tréningu je záväzne rezervované po zaplatení zálohy 100€.)

Miesto konania:
Business Coaching College, Karloveské rameno 6, Bratislava

———————————————-

„Problems are solutions“

Systemic intervening in organisations

What may be a serious problem for the people in an organisation, for the organisational system itself, it can be a beautiful solution. How to discover and what to do next with solutions that manifest themselves as problems? That is what this training is about.

What is systemic intervening?

Systemic intervening starts with looking at organisations as living systems. First of all it is focused on respecting and then understanding what is going on in that system. Then it is about acting in such a way that the organisation itself regains it’s strength. It is about enabling an organisation, and all parts that belongs to it, to restore it’s own energy and to come into flow again. There is no judgement on whatever is there. 

What we teach and train?

 • basic principles of system’s theory and how to implement them
 • how to recognise the systemic roots of problems
 • to look at problems with systemic view. Then you may be able to see persisting problems in organisations as being solutions that fulfil a need of the system
 • using your own awareness as a source of information about the system you are working for
 • applying what you learn in everyday consultancy practice within this framework

Is this training for you? Certainly yes:

 • if you are looking for new and modern tool for your daily work
 • if you want to improve in systemic approach,
 • if you are consultant or coach, you know the method of constellations and you are hesitating to use it.

Who is Anton de Kroon?

Facilitator, consultant and coach dedicated to systemic-phenomenological thinking and working since the beginning of this century. He has learnt from Bert Hellinger, Gunthart Weber, Jan Jacob Stam and others. After having worked as a management consultant for fifteen years, he works since 2008 in liaison with the Bert Hellinger Institute. In close cooperation with Siebke Kaat he translated constellation work into a ‘normal’ conversation in consulting- and coaching processes. He published books and articles on this subject. In combination with giving trainings and workshops he contributed to making the systemic-phenomenological approach more accessible and applicable. 

For some thirty-five years he is a keen mountaineer. Nowadays he enjoys long-distance hiking, in order to relax and to get charged up again.

Price:
early bird price   … 375€ bez DPH (450€ s DPH)
after 01.06.2019 … 425€ bez DPH (510€ s DPH)

Place:
Business Coaching College, Karloveské rameno 6, Bratislava

 Ak máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám