Systemické konštelácie

(rodinné & pracovné)

Kedy: 12. 10. 2020
Kde: Stará Tura
Čas: 10:00 - 18:00
Lektor: Helena Ballová


Asi sa všetci v jednotlivých životných etapách dostaneme do obdobia, kedy sa zamýšľame nad zmyslom života ako takého, alebo hľadáme nejaký zmysel… Často to býva v náročných životných etapách… keď sa nám nedarí, padá na nás všetko, dokáže nás rozladiť aj tá najmenšia drobnosť a upadáme do melanchólie… hľadáme odpovede na otázky na ktoré nám dokáže dá odpoveď iba náš život. Často zabúdame, že to najdôležitejšie je náš život a to čo s ním urobíme… konštelácie Vám dokážu dať základný obraz toho, čo sa aktuálne deje pod povrchom a aj keď to znie akokoľvek zvláštne, tak môže stačiť iba ak to uvidíte a dokážu sa diať veľké zmeny…

Konštelácie sú zážitkový seminár, ktorý je určený pre všetkých, ktorí majú úprimnú snahu dozvedieť sa niečo o sebe. Zažiť niečo obohacujúce, alebo sa pozriet na svet trochu z inej perspektívy.

Konštelácie nám dokážu pomôcť v pochopení určitých situácií, často takých, ktoré sa nám v živote neustále opakujú a napriek akejkoľvek snahe s tým nevieme nič urobiť. Vďaka navnímaniu širších súvislostí počas konštelácie vieme potom v živote narábať s týmito situáciámi a to nám prináša pochopenie a uvoľnenie týchto situácií.

Metóda konštelácií pôvodne vznikla pri riešení osobných problémov, ktoré mali svoj pôvod v rodine a preto sa pôvodná forma tejto metódy nazýva Rodinné konštelácie. Časom sa princípy začali aplikovať v širšom rámci a preto sa dnes táto metóda úspešne využíva aj v pracovnej oblasti.

Konštelácie sú metóda, ktorá nám dokáže obohatiť svoju skúsenosť so skúsenosťou iných a stať sa tak samostatným a nezávislým pri vlastných krokoch a rozhodnutiach.

Tým, že konštelácie prinášajú zároveň poznanie samého seba uľahčujú a kryštalizujú ďaľšie konanie v bežnom živote.

Lektorka Helena Ballová sa metóde venuje už viac ako 10 rokov. Absolvovala tréningy u viacerých učiteľov. Aktuálne za svoje materské vzdelávacie centrum považuje Bert Hellinger Instituut Nederland, kde k metóde konštelácií pristupujú s pokorou, napojením sa na originálny zdroj vzniku tejto metódy no zaroveň ju neustále rozvíjajú, tak aby bola aplikovateľná v bežnom živote.

“Konštelácie sú pre mňa veľmi účinná metóda odhaľovania vzťahov v ktorých žijeme. Vzťahov v tom najširšom slova zmysle: k rodine, priateľom , kolegom, ale aj k veciam a k hodnotám v našich životoch. Čo s tým dokážeme urobiť v našich životoch je už iba na nás.” Helena Ballová

Cena:
45€ bez postavenia konštelácie
75€ s postavením konštelácie

 Ak máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám