Telo & Váha & Rovnováha (3víkendy)

Jedinečný program komplexného prístupu k vašej váhe

Kedy: 01. 01. 1970
Kde:
Čas:
Lektor: Helena Ballová & Dáša Ballová


Túžba zmeniť váhu či postavu dokáže byť životnou útrapou, dokáže myseľ zamestnávať nepretržite, a nespokojnosť so svojím telom má svoj vplyv na kvalitu života. Diéty a hladovky nie sú kľúčom k vysnívanej postave, ktorú by sme dlhodobo chceli mať. Existuje citlivejší spôsob, ako so svojim telom, a tým aj svojou váhou pracovať tak, aby boli do úvahy brané všetky zásadné aspekty ktoré na ňu majú vplyv, a to výživa, pohyb, a v neposlednom rade mentálny rozmer – emócie, spôsoby uvažovania a prekážky, ktoré si zväčša vytvárame sami.

Ľudí s nadváhou a ich túžbami schudnúť stretávame intenzívne pri svojej práci už viac ako desať rokov, a tak vznikla myšlienka ponúknuť vám priestor, kde sa budete môcť pozrieť na svoje telo a na svoju hmotnosť z nadhľadu, s pochopením omnoho širších súvislostí, ako ste možno zvyknutí, a kde so sebou budete môcť pracovať komplexne.

Čo Vás čaká?

Zážitok pozitívnej zmeny:

  • s jedlom a vzťahom k nemu
  • s telom, jeho pohybom a vzťahom k nemu
  • s využitím poznatkov z vedy o výžive v spojení s mikroskopickým rozborom kvapky krvi
  • s využitím moderných a overených techník osobnostného rozvoja a sebapoznania a zážitkami, ktoré by ste na takomto type programu nečakali

Kto sa o Vás postará?

Dve ženy, ktoré spojila práca s rozvojom ľudského potenciálu a kvality života, ako aj vášeň pre  systemické konštelácie a sebapoznanie. Spoločne kombinujú svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti športu a výživy. Spoločné priezvisko je len náhoda, ktorá ich podporuje vo vzájomnej spolupráci 😊

Čo tým získate?

Rešpektovaním zákonistostí na biochemickej, ako aj mentálnej úrovni, v spojení s  pohybovými aktivitami,  sa môžete naučiť,  ako si voči svojmu telu vypestovať dôveru a návyky,  ktoré vám  pomôžu udržať si hmotnosť takú, aby ste sa vo svojom tele mohli cítiť dobre, a ktoré pre vás      nebudú obmedzením. Aby ste  nemuseli neustále myslieť na to, čo môžete a nemôžete jesť. A aby výsledok vnímania vašej hmotnosti nebol iba prísnym číslom na váhe. Ponúkame vám trojvíkendový pobyt intenzívneho zážitkového workshopu s názvom  TELO VÁHA ROVNOVÁHA, s komplexným prístupom a v podporujúcej, skupinovej dynamike, v rozmedzí troch mesiacov. V diskrétnom prostredí a s možnosťou overiť si vaše pokroky na stretnutí po odstupe času.  Workshop sa bude niesť v znamení pohybu, výživy a mentálnej podpory, a bude umocnený prácou so systemickými konšteláciami, ktoré okrem iného umožňujú uvedomiť si a rozvíjať svoj vzťah k sebe samému, čo môže byť  predpokladom nie len pre biochemické zdravie, ale celkovo pre kvalitu života.

Workshop má tri časti v týchto termínoch:

TELO
11.- 13. január 2019 (Hotel Termál, Vyhne)

VÁHA
09.- 10. február 2019 (Zámok Vígľaš)

ROVNOVÁHA
16.- 17. marec 2019  (Zámok Vígľaš)

Stručný program:

  1. Víkend sa ponesie pod názvom TELO. Samotná myšlienka, že telo má právo si vybrať čím sa nasýti, sa môže zdať absurdná. Ak však do jedenia dávame príliš veľa rozumu a s tým spojenej kontroly, prestávame rozoznávať signály tela a strácame tak citlivosť voči jeho múdrosti. Tento úvodný víkend sa bude týkať biochemických potrieb tela smerom k hmotnosti a konštelačná práca bude zameraná na vzťah k nášmu telu a na možné mentálne prekážky, ktoré častokrát sú nami podvedome vytvorenou zábranou tieto prirodzené potreby napĺňať. Pre krátke vysvetlenie fenoménu Konštelácií a Procesu životnej integrácie – ide o metódy osobnostného rozvoja a sebapoznania, ktoré prebiehajú v skupinovom zložení ako pohľad na akúsi živú 3D-mapu toho, čo sa aktuálne deje v našom živote (rodinnom, či pracovnom, inom). Tieto metódy umožňujú v spomínanej súvislosti uvidieť z nadhľadu možné návyky, prekážky, obmedzenia, ktoré sa nám dejú, ktoré podvedome vnímame, a ktoré majú korene zvyčajne v prostredí, z ktorého pochádzame. Minimálne to, že si tieto súvislosti uvedomíme a upriamime na ne pozornosť, umožňuje okrem ich zmeny aj pracovať s nimi tak, aby na našu kvalitu života nemali nepriaznivý vplyv. Priestor stavať a pozrieť sa na svoju vlastnú systemickú konšteláciu dostane samozrejme každý účastník workshopu.

 

  1. Víkend na tému VÁHA sa spája s odvahou vidieť širšie súvislosti s nadváhou, či podváhou, a to po biochemickej aj psychologickej stránke. Počas tohto víkendu všetci účastníci môžu priebežne absolvovať mikroskopický rozbor kvapky krvi v tzv. tmavom poli. Táto pozorovacia metóda umožňuje vidieť aj tak malé krvné zložky ako sú červené a biele krvinky, upozorní na možný deficit rôznych látok v strave, či zápaly v organizme. Konštelácie sa budú formovať predovšetkým na tému vašej aktuálnej a optimálnej váhy. Na to, akým spôsobom so svojou váhou nažívate, či je pre vás iba číslom, alebo aj skrytou symbolikou, či bariérou, o ktorej môžete, ale nemusíte vôbec tušiť.

 

  1. víkend ROVNOVÁHA bude nie len o zákonitostiach rovnováhy, ktoré odjakživa platia v tele, ale aj o tom, čo chcem skutočne ja, a čo naopak moje okolie. O rovnováhe medzi vnútrom a zovňajškom. Medzi intelektom a intuíciou. Medzi prirodzenou voľnosťou a pravidlami, ktoré si stanovujem (a to nie len vo vzťahu k jedlu, či postave). Bude predovšetkým o pochopení, že to čo je pre mňa skutočne priaznivé, sa zväčša nenachádza v žiadnom extréme.

Cena:
765 € s DPH (v cene je zahrnuté aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách a plná penzia)

Viac info:
helena.ballova@gmail.com (0903206622)
info@academia-vitae.sk (0908974130)

Počet miest je limitovaný. Rezervujte si miesto  najneskôr do 22.11.2018. Do tohto dátumu je zároveň potrebné zaplatiť nevratnú zálohu 150 € s DPH.

Ak by ste chceli tento zážitkový workshop niekomu darovať, máme k dispozícii vkusné darčekové  poukážky, ktoré Vám pošleme poštou.

Tešia sa na Vás Helenka a Dáška Ballové

 

 Ak máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám