Firmy

Zdravá firma

funguje efektívne. Zdravá firma napreduje. Zdravá firma prináša výsledky. Rovnako ako u jednotlivcov, aj v prípade firiem je možné diagnostikovať stav organizácie formou istej preventívnej prehliadky. Nemusíte teda čakať na úraz alebo nehodu.

Teamový brainstorming

pomocou tejto metódy vtiahnete účastníkov do riešenia problému a nájdete často celkom nové nečakané riešenia. Naučíme vás  ako vedomosti a informácie zdieľať a ako sa v komunikácii otvoriť.

Strategické plánovanie

Dozviete sa, ako nastaviť plány, aby boli vaše zdroje efektívne využité a prekážky zvládnuté s ľahkosťou. Naučíte sa ako v praxi určiť a riadiť zdroje, či už priamo externé alebo priamo vo firme a využívať ich tak, aby ich použitie viedlo k splneniu stanovených cieľov.

Ciele

Cieľ môže tím i celú firmu stmeliť, no aj rozdeliť. Pomôžeme vám pozrieť sa na tie vaše a zadefinovať ich správne. Len so správne definovanými cieľmi dostane vaše podnikanie krídla a vy budete môcť deň za dňom pracovať na ich splnení. So správne definovaným cieľom rastiete – vy, vaše podnikanie aj vaša firma.

Sloboda

Sloboda a zodpovednosť idú ruka v ruke. Ste zodpovední za to, aby sa vaša firma mohla slobodne rozvíjať. Model Vision – Trust – Structure vám ponúka jedinečný náhľad na to, ako je to so slobodou práve vo vašej organizácii.

Výber pracovníkov

Nie vždy ten najlepší kandidát je aj tým najvhodnejším. Naučíme vás ako si zadefinovať požiadavky a ako spoznať tých, ktorý do vášho tímu naozaj patria.

Individualita

Nie sú dvaja fyzicky, intelektuálne a emocionálne rovnakí jedinci. A nie sú ani dve rovnaké firmy. Vieme, že každá má svoje potreby, boliestky a otázky. Preto vám radi pripravíme program presne na mieru.