Konzultanti

Porozumenie

Schopnosť pochopiť, čo sa u vášho klienta deje, je základným predpokladom úspechu. Naučíme vás efektívne zmonitorovať situáciu, aby ste získali dobrú štartovaciu pozíciu pre vlastné riešenia potrieb vašich klientov.

Nadhľad

Udržať si nezávislý pohľad patrí k najťažším úlohám konzultanta, zvlášť pokiaľ je vaša spolupráca s klientom dlhodobá. Naučíte sa, ako sa z takejto situácie vymotať a späť získať potrebnú rovnováhu.

Monitoring

Získate jedinečnú spätnú väzbu a zhodnotenie vášho štýlu konzultačnej práce. Prostredníctvom monitoringu sa naučíte neopakovať tú istú chybu znova a znova, ale naopak nachádzať vždy kreatívne a efektívne riešenia.