Manažéri

Individuálna práca

Citlivé otázky, ktoré nemôžete riešiť s nikým na pracovisku. Začarovaný kruh, ktorý vám nedovoľuje pozrieť sa na problém s nadhľadom. To všetko má svoje riešenia, keď nájdete konzultanta s otvorenou mysľou.

Podpora rozhodovacieho procesu

Či sa rozhodujete medzi dvoma možnosťami, alebo medzi viacerými „scenármi“ je dobré vedieť, ako tieto rozhodnutia vplývajú na dôležité vzťahy. Nezáleží pri tom na tom, čoho sa rozhodnutie týka. Či už váhate nad vstupom na nový trh, nad uvedením nového produktu, rozšírením podnikania, či obchodným partnerstvom, vždy sa oplatí vidieť trochu viac za oponu.

New generation manager

Nová doba si vyžaduje nové riešenia a nový prístup. Nároky kladené na dnešných manažérov sa diametrálne menia. Pochopenie systému, toho ako na riadenie ľudí a projektov vplývajú emócie, vzťahy a osobné ciele všetkých zúčastnených, je základným pilierom úspešného riadenia v dnešnom svete. Spojením systémového myslenia a emócií, pochopením vzťahov a toho ako emócie vplývajú aj na profesionálne rozhodnutia sa naučíte ako do pracovného procesu zapojiť tzv. systémovú inteligenciu. Každodenný nástroj práce novodobého manažéra.

Work/Job/Team/Profesional & Personal Values

Naučíte sa viac o hodnotách a o tom, ako osobné hodnoty jednotlivcov vytvárajú a ovplyvňujú hodnoty celej firmy.

Enneagram

Enneagram je dômyselný systém 9 odlišných spôsobov pohľadu na svet. Uľahčí vám spoznanie iných osôb vo vašom okolí či firme, no aj seba samého.  Je to silný nástroj na osobnú a kolektívnu transformáciu. Každé číslo predstavuje pohľad na svet a archetyp nášho myslenia i konania. Systém Enneagram je užitočný sprievodca na ceste osobného rozvoja, budovania vzťahov, riešenia konfliktov a zlepšenia dynamiky tímu.

Work & Life & Balance

Rozdeliť 24 hodín medzi kariéru, rodinu, priateľov, koníčky a všetky aktivity, ktoré by sme chceli robiť „keby“ je výzva, v ktorej mnoho novodobých manažérov často zlyháva. Nájdete rovnováhu medzi osobným a pracovným životom prostredníctvom jasnej definície a uvedomenia si vlastných životných hodnôt a priorít.

One-on-One

Každý z nás je iný, každý v nás má iné potreby. Preto nepracujeme podľa šablóny. Staviame na individuálnom prístupe k vašim potrebám tak, aby sme spoločne našli efektívne riešenie vašich potrieb.